+13013890996

kok手机网页版登录-最新版

johndo@att.net

质检总局严查儿童用品 童鞋分歧格率17.5%

Author:kok手机网页版登录-最新版    2022-05-13

【中国鞋网-海内市场】国度质检总局抽查儿童用品发明,部门产物含重金属 近期 ,国度质检总局对于童鞋 、童车、玩具等3类儿童用品质量举行了抽查,成果显示:童鞋分歧格率为17.5%,童车分歧格率达20% 。而对于儿童玩具的检测中 ,部门产物被发明含重金属铅以及铬。云南质监部分6月起将对于电玩具等6类玩具举行监视抽查。 按照抽检成果,在上海、江苏 、浙江、福建、广东 、四川6省市抽查的80种童鞋产物中,有14种属于分歧格产物 。不切合项目触及游离甲醛 、外不雅质量/感官质量、耐磨机能、外底硬度 、鞋帮带拉出强度、底墙与帮面剥离强度、衬里以及内垫耐磨擦色牢度等。 所抽查的童车共有110种 ,包孕儿童自行车 、儿童三轮车、儿童推车、婴儿学步车和其它玩具车辆。成果有22种产物不切合尺度划定 ,不切合项目触及锐利边沿 、闸把尺寸、机械强度、打击强度 、制动装配以及动态强度等 。 这次抽查中,所抽查的玩具产物至多,达242种 ,包孕142种塑胶玩具以及100种电玩具 。有20种产物不切合尺度的划定,不切合项目触及可涉及的锐利尖端、小零件以及小球、伤害凸起物 、可迁徙元素(铅 、铬)以及标识标记等。 此中,东莞某企业出产的电磁积木(规格为ZK1999 ,出产日期为2010.08)测出含有铅 ;中山市某企业出产的静态塑胶玩具系列百变机兽(规格为9201-03,出产日期为2011.03)测出含有铅、铬;广州某企业出产的静态塑胶玩具系列百变机兽(规格为9301-10,出产日期为2010.12)测出含有铅。 随后 ,记者从昆明市质量技能监视局相识到,6月起,质监部分将对于童车、电玩具 、塑料玩具、金属玩具、弹射玩具 、娃娃玩具六年夜类玩具举行监视抽查 ,重要抽查这6年夜类玩具是否得到3C强迫认证,及其真伪 。 据先容,凡列入强迫性产物认证目次内的玩具产物 ,未得到强迫性产物认证证书以及未加施中国强迫性认证标记的 ,不患上出厂、发卖、入口或者在其他谋划勾当中使用。


【读音】:

【zhōng guó xié wǎng -hǎi nèi shì chǎng 】guó dù zhì jiǎn zǒng jú chōu chá ér tóng yòng pǐn fā míng ,bù mén chǎn wù hán zhòng jīn shǔ  jìn qī ,guó dù zhì jiǎn zǒng jú duì yú tóng xié 、tóng chē 、wán jù děng 3lèi ér tóng yòng pǐn zhì liàng jǔ háng le chōu chá ,chéng guǒ xiǎn shì :tóng xié fèn qí gé lǜ wéi 17.5%,tóng chē fèn qí gé lǜ dá 20%。ér duì yú ér tóng wán jù de jiǎn cè zhōng ,bù mén chǎn wù bèi fā míng hán zhòng jīn shǔ qiān yǐ jí gè 。yún nán zhì jiān bù fèn 6yuè qǐ jiāng duì yú diàn wán jù děng 6lèi wán jù jǔ háng jiān shì chōu chá 。 àn zhào chōu jiǎn chéng guǒ ,zài shàng hǎi 、jiāng sū 、zhè jiāng 、fú jiàn 、guǎng dōng 、sì chuān 6shěng shì chōu chá de 80zhǒng tóng xié chǎn wù zhōng ,yǒu 14zhǒng shǔ yú fèn qí gé chǎn wù 。bú qiē hé xiàng mù chù jí yóu lí jiǎ quán 、wài bú yǎ zhì liàng /gǎn guān zhì liàng 、nài mó jī néng 、wài dǐ yìng dù 、xié bāng dài lā chū qiáng dù 、dǐ qiáng yǔ bāng miàn bāo lí qiáng dù 、chèn lǐ yǐ jí nèi diàn nài mó cā sè láo dù děng 。 suǒ chōu chá de tóng chē gòng yǒu 110zhǒng ,bāo yùn ér tóng zì háng chē 、ér tóng sān lún chē 、ér tóng tuī chē 、yīng ér xué bù chē hé qí tā wán jù chē liàng 。chéng guǒ yǒu 22zhǒng chǎn wù bú qiē hé chǐ dù huá dìng ,bú qiē hé xiàng mù chù jí ruì lì biān yán 、zhá bǎ chǐ cùn 、jī xiè qiáng dù 、dǎ jī qiáng dù 、zhì dòng zhuāng pèi yǐ jí dòng tài qiáng dù děng 。 zhè cì chōu chá zhōng ,suǒ chōu chá de wán jù chǎn wù zhì duō ,dá 242zhǒng ,bāo yùn 142zhǒng sù jiāo wán jù yǐ jí 100zhǒng diàn wán jù 。yǒu 20zhǒng chǎn wù bú qiē hé chǐ dù de huá dìng ,bú qiē hé xiàng mù chù jí kě shè jí de ruì lì jiān duān 、xiǎo líng jiàn yǐ jí xiǎo qiú 、shāng hài tū qǐ wù 、kě qiān xǐ yuán sù (qiān 、gè )yǐ jí biāo shí biāo jì děng 。 cǐ zhōng ,dōng wǎn mǒu qǐ yè chū chǎn de diàn cí jī mù (guī gé wéi ZK1999,chū chǎn rì qī wéi 2010.08)cè chū hán yǒu qiān ;zhōng shān shì mǒu qǐ yè chū chǎn de jìng tài sù jiāo wán jù xì liè bǎi biàn jī shòu (guī gé wéi 9201-03,chū chǎn rì qī wéi 2011.03)cè chū hán yǒu qiān 、gè ;guǎng zhōu mǒu qǐ yè chū chǎn de jìng tài sù jiāo wán jù xì liè bǎi biàn jī shòu (guī gé wéi 9301-10,chū chǎn rì qī wéi 2010.12)cè chū hán yǒu qiān 。 suí hòu ,jì zhě cóng kūn míng shì zhì liàng jì néng jiān shì jú xiàng shí dào ,6yuè qǐ ,zhì jiān bù fèn jiāng duì yú tóng chē 、diàn wán jù 、sù liào wán jù 、jīn shǔ wán jù 、dàn shè wán jù 、wá wá wán jù liù nián yè lèi wán jù jǔ háng jiān shì chōu chá ,zhòng yào chōu chá zhè 6nián yè lèi wán jù shì fǒu dé dào 3Cqiáng pò rèn zhèng ,jí qí zhēn wěi 。 jù xiān róng ,fán liè rù qiáng pò xìng chǎn wù rèn zhèng mù cì nèi de wán jù chǎn wù ,wèi dé dào qiáng pò xìng chǎn wù rèn zhèng zhèng shū yǐ jí wèi jiā shī zhōng guó qiáng pò xìng rèn zhèng biāo jì de ,bú huàn shàng chū chǎng 、fā mài 、rù kǒu huò zhě zài qí tā móu huá gōu dāng zhōng shǐ yòng 。

kok手机网页版登录-最新版

发表评论